Wat is SAP Composable Storefront?

SAP Composable Storefront, voorheen bekend als Spartacus, is een open-source JavaScript-webtoepassing waarmee je eenvoudig een eigen JavaScript-gebaseerde storefront voor SAP Commerce kunt ontwikkelen. Het is gebouwd met Angular en is verkrijgbaar als bibliotheken, waardoor een kant-en-klare oplossing wordt geboden die kan worden geüpgraded, aangepast en uitgebreid om te voldoen aan jouw branding en functionaliteitsbehoeften.

Belangrijkste voordelen:

 • Library as a Service: De blueprints bieden eenvoudige CLI-commando's voor het installeren van bibliotheken in jouw project, waarbij verschillende blueprints beschikbaar zijn op basis van jouw projecteisen.
 • Migratie van Accelerator naar SAP Composable Storefront: De migratie omvat een volledige verschuiving van ontwikkeling van de huidige legacy naar moderne webtechnologie.
 • Nieuwe functies: SAP Composable Storefront bevat verschillende updates en verbeteringen, zoals Angular 14, refactoring van de winkelwagenbibliotheek, ondersteuning voor schermlezers en verbeteringen op het gebied van toegankelijkheid.

Waarom kiezen voor de SAP Composable Storefront?

Door te kiezen voor de SAP Composable Storefront in plaats van de standaard op JSP gebaseerde sjablonen die worden geleverd door Accelerator-storefronts, profiteer je van de volgende voordelen:

 1. Gedecentraliseerde architectuur: SAP Composable Storefront scheidt frontend- en backend-ontwikkeling, waardoor onafhankelijke updates, schaalbaarheid en caching op verschillende servers mogelijk zijn.
 2. Mogelijkheid tot upgraden: De op bibliotheken gebaseerde architectuur zorgt voor compatibiliteit en geeft gebruikers controle over upgrades.
 3. Snellere implementatie: Als Progressive Web App (PWA) is SAP Composable Storefront snel te ontwikkelen en ondersteunt het SEO, ondanks dat het een single-page application is.
 4. Uitbreidbaarheid: Pas de Composable Storefront aan en breid deze uit met verschillende SAP-oplossingen, zoals CPQ, CPI en Kyma.
 5. Toegankelijkheidsconformiteit: De Composable Storefront voldoet aan de succescriteria van de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1.
 6. Flexibiliteit bij migratie: Het is mogelijk om gedeeltelijk of stapsgewijs over te stappen van Accelerator naar SAP Composable Storefront.

Kortgezegd biedt SAP Composable Storefront (Spartacus) een krachtige en flexibele oplossing voor moderne eCommerce. Het stelt bedrijven in staat om aangepaste, schaalbare ervaringen te creëren die aansluiten bij hun unieke behoeften.

What is the SAP Composable Storefront?

Formerly known as Spartacus, SAP Composable Storefront is an open-source JavaScript web application that allows you to easily develop a custom-branded JavaScript-based storefront for SAP Commerce. It is built using Angular and distributed as libraries, providing an out-of-the-box solution that can be upgraded, customized, and extended to match your branding and functionality needs.

Key Benefits of SAP Composable Storefront:

1. Library as a Service: The blueprints offer simple CLI commands for installing libraries in your project, with different blueprints available based on your project requirements.

2. Migration from Accelerator to SAP Composable Storefront: The migration involves a complete development shift from the current legacy to modern web technology, although specific tools for migration are not available.

3. New Features: SAP Composable Storefront includes various updates and enhancements, such as Angular 14, cart library refactoring, screen reader support, and accessibility improvements.

Why Choose the SAP Composable Storefront?

By opting for the SAP Composable Storefront instead of the JSP-based templates provided by Accelerator storefronts, you benefit from the following advantages:

 1. Decoupled Architecture: Headless or composable storefronts separate frontend and backend development, enabling independent updates, scaling, and caching on different servers.
 2. Upgradability: The library-based architecture ensures compatibility and gives users control over upgrades.
 3. Faster Implementation: As a Progressive Web App (PWA), SAP Composable Storefront is quick to develop and supports SEO, despite being a single-page application.
 4. Extendibility: Customize and extend SAP Composable Storefront with various SAP solutions, such as CPQ, CPI, and Kyma.
 5. Accessibility Compliance: SAP Composable Storefront complies with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 success criteria.
 6. Migration Flexibility: It is possible to migrate partially or step-by-step from Accelerator to SAP Composable Storefront.

In conclusion, SAP Composable Storefront (Spartacus) provides a powerful, flexible, and feature-rich solution for modern eCommerce. It empowers businesses to create customized, scalable experiences that cater to their unique needs.

Elision begeleidt je graag met je tech stack

Als full-service CX partner, ondersteunen we bedrijven in hun transitie naar een duurzame klantervaring. Ons team van gemotiveerde en enthousiaste experts biedt begeleiding en ondersteuning op élk vlak. Dankzij ons uitgebreide portfolio van SAP CX en andere toonaangevende oplossingen tillen wij jouw digitale ervaring naar nieuwe hoogten.

Two people looking at computerscreen

Blog delen: