Elision, gevestigd High Tech Campus 69, 5656 AE Eindhoven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals in dit privacybeleid uiteengezet is.

Contactgegevens:
https://www.elision.eu
High Tech Campus 69, 5656 AE Eindhoven
+31 6 25 00 94 76

De persoonsgegevens die we inzamelen

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die we verwerken:

  • IP-adres
  • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen
  • Ingevoerde gegevens op contactformulieren

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die we verwerken

Via onze website en dienstverlening beogen we geen gegevens in te zamelen over websitebezoekers die jonger dan 16 jaar zijn tenzij ze de toestemming van hun ouders of voogd hebben. We kunnen echter niet nagaan of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Daarom raden we ouders aan bij de onlineactiviteiten van hun kinderen betrokken te zijn om te voorkomen dat er gegevens over hun kinderen ingezameld zouden worden zonder hun toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat we zonder die toestemming persoonsgegevens over een minderjarige ingezameld hebben, gelieve ons dan te contacteren via info@elision.eu. In dit geval zullen we deze informatie verwijderen.

Voor welke doeleinden en op welke basis verwerken we persoonsgegevens?

Elision verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • U kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Elision analyseert uw gedrag op haar website om deze laatste te verbeteren en om het aanbod aan producten en diensten op uw voorkeuren af te stemmen

Geautomatiseerde besluitvorming

Elision neemt geen beslissingen op basis van geautomatiseerde verwerking over zaken die (aanzienlijke) gevolgen voor bepaalde mensen kunnen hebben. Het gaat hier om beslissingen die door computerprogramma's of -systemen genomen worden, zonder dat er een persoon (zoals een medewerker van Elision) bij betrokken is.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

Elision zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk om de doeleinden te verwezenlijken waarvoor uw gegevens ingezameld worden.

Persoonsgegevens met derden delen

Elision verstrekt gegevens enkel aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

Cookies of gelijkaardige technieken die we gebruiken

Elision gebruikt functionele, analytische en tracerende cookies. Een cookie is een tekstbestandje dat bij uw eerste bezoek aan deze website in de browser van uw computer, tablet of smartphone opgeslagen wordt. Elision gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren functioneert en dat (bijvoorbeeld) uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten functioneren en te optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we u gepersonaliseerde inhoud en advertenties kunnen aanbieden.

Tijdens uw eerste bezoek aan onze website hebben we u al over deze cookies geïnformeerd en toestemming gevraagd om ze te mogen plaatsen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zodanig in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. U kunt ook alle informatie die eerder opgeslagen werd, via de instellingen van uw browser verwijderen.

Extra uitleg: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze website kunnen ingesloten inhoud bevatten (video's, afbeeldingen, berichten…). De ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich precies alsof de bezoeker deze andere website bezocht had. Daarom valt dit onder het privacybeleid van derden.

Deze websites kunnen gegevens over u inzamelen, cookies gebruiken, tracking door derden insluiten en uw interactie met deze ingesloten inhoud controleren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als u een account heeft en op die website ingelogd bent.

Gegevens inkijken, corrigeren of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te kijken, te corrigeren of te verwijderen. U heeft ook het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Elision en u heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover we in een computerbestand beschikken, naar u of naar een andere door u vermelde organisatie te sturen.

U kunt uw verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of uw bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@elision.eu .

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot nazicht door u ingediend is, vragen we u een kopie van uw identiteitsbewijs met dit verzoek mee te sturen. Kleur op deze kopie uw pasfoto, de MRZ (= machine readable zone - de nummers onderaan uw paspoort), het paspoortnummer en het Burgerservicenummer (BSN) in het zwart; dit om uw privacy te beschermen. We zullen uw verzoek zo snel mogelijk beantwoorden (binnen de vier weken).

Hoe beschermen we persoonsgegevens?

Elision neemt de bescherming van uw gegevens ernstig en zal gepaste maatregelen nemen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen te voorkomen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet naar behoren beveiligd zijn of als er aanwijzingen van misbruik zijn, gelieve dan onze klantenservice te contacteren via info@elision.eu .

Vragen over ons privacybeleid? Contacteer ons via info@elision.eu .