Ongestructureerde productdata remt de B2B-markt bij het benutten van e-commerce mogelijkheden

Optimaliseer je e-commerce mogelijkheden door eenvoudige en gestructureerde productdata te verplaatsen naar een PCM-systeem.

Prijsstructuren in B2B e-commerce

De oplossing voor complexe prijsstructuren in B2B e-commerce: zorgen voor één bron van waarheid via real-time prijsinformatie.

SAP Commerce Cloud

SAP Commerce Cloud verhuist naar de Cloud voor 3 redenen.